Stichting Endowment Museum Boijmans Van Beuningen 2019-07-08T10:03:26+01:00

Stichting Endowment Museum Boijmans Van Beuningen

ANBI-gegevens Stichting Endowment Museum Boijmans Van Beuningen

Officiële naam

Statutaire naam:
Stichting Endowment Museum Boijmans Van Beuningen
Populaire naam:
n.v.t.

RSiN (fiscaal nummer)

8528.74.066

Contactgegevens

Postadres:
Postbus 2277, NL-3000 CG, Rotterdam
Bezoekadres:
Museumpark 18-20, NL-3015 CX, Rotterdam
Telefoonnummer:
+31(0)10-4419400
E-mailadres:
info@boijmans.nl

Website:
www.boijmans.nl

Bestuurssamenstelling

Voorzitter:
De heer mr. H.R. Okkens

Secretaris/penningmeester:

De heer prof. dr. J.A. van Manen (secretaris/penningmeester)

Bestuurslid
Mevrouw A.F. Boumeester-van der Vorm

Beleidsplan

De stichting bouwt een stamkapitaal op dat wordt belegd. Het rendement van de beleggingen komt ten goede van Museum Boijmans Van Beuningen.

Beloningsbeleid

Niet van toepassing, want er zijn geen mensen in dienst. Het bestuur doet zijn werk onbezoldigd.

Doelstelling

Het op verzoek van Stichting tot Beheer Museum Boijmans Van Beuningen bijdragen tot de instandhouding en vernieuwing van de collectie van, en de bevordering van activiteiten in, Museum Boijmans Van Beuningen.
Het ontvangen van gelden en andere vermogensbestanddelen t.b.v. het museum.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten

Eind 2015 is de eerste lening aan het Endowment verstrekt. Het gaat om € 1.000.000, die i.o.m. de leninggever is belegd bij Robeco.
Eind 2016 is de tweede lening aan het Endowment verstrekt. Het gaat om € 100.000, die i.o.m. de leninggever is belegd bij Robeco.
In 2018 heeft het Endowment bijgedragen aan de aankoop van “Dry clay head on concrete floor”  van Mark Manders.

Financiële verantwoording

Jaarrekening 2018

Jaarrekening 2017

Jaarrekening 2016

Jaarverslag 2015